ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนโลก ( The Global Fund) ในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน

การที่บริษัทยาทาเคดะมีมากมายหลายสาขาทั่วโลก จึงได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะและมี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเอดส์จริงจังในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้ตัวแทนจากสหภาพแรงงานทาเคดะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่า นโยบายและการสนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์จากระดับโลกจะถึงระดับพื้นที่ได้อย่างไร  การเยี่ยมสังเกตการณ์กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการค้นหาคำตอบดังกล่าวโดยนอกเหนือจากการเรียนรู้งานเรื่องเอดส์แล้ว สหภาพแรงงานทาเคดะ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กๆในโรงเรียนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 5 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะฯ เพราะนับได้ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเอดส์ของระดับพื้นที่สู่ระดับโลก

และนี้คือภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเยี่ยมสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ และในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

P1020245 22 มกราคม 2560

ภาพกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ เจ้าหน้าที่มสป.  ณ บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

IMG_1022 ปฐมนิเทศน์ แลกเปลี่ยนการทำงานด้านเอดส์ในพื้นที่ชายแดนร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) กลุ่มมิตรภาพริมโขง และโรงพยาบาลเขมราฐ
P1020301 นั่งรถ ตุ๊กตุ๊กชมเมืองเขมราฐ
P1020350 เยี่ยมชมบรรยากาศอำเภอเขมราฐ ที่มีบรรยากาศริมโขงที่สวยงาม
IMG_1031 บรรยากาศยามเย็น ริมแม่น้ำโขงอำเภอเขมราฐ

 

 IMG_1045 ถ่ายภาพรวมกับแกนนำ ณ จุดบริการถุงยางอนามัย ริมโขง
 IMG_1039

IMG_1148

คณะดูงานแวะอุดหนุนของฝากของที่ระลึกที่ร้านปันหมู่กิจการเพื่อสังคม
16115031_10202307913456098_8408597865240504728_n วันที่ 23 มกราคม 2560

ตัวแทนทาเคดะ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐเป็นตัวแทนในการรับมอบ

16195727_10210565272140675_1111414858167699163_n เยี่่ยมชมสถานที่บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเขมราฐ
IMG_1060 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มมิตรภาพริมโขง โรงพยาบาลเขมราฐ
16174539_10210565274460733_9031839868398067256_n ตัวแทนสหภาพแรงงานทาเคดะ รับมอบกล้วยตากจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูบมูงแก้งเกลี้ยง
16265813_10210565273580711_6512830500842977456_n มอบอุปกรณ์การกีฬา และร่วมกิจกรรมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอูบมูงแก้งเกลี้ยง
16174599_10210565272260678_7036141878873439251_n ร่วมสังเกตการสอนเรื่องเพศศึกษาโดยแกนนำกลุ่มชายรักชาย ( ฟ้าสางที่ริมโขง)
16114654_10210572497921315_5798433329452735525_n 24 มกราคม 2560

คุณพิมณทิพา มาลาหอม ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน กล่าวขอบคุณและร่วมส่งคณะศึกษาดุงานกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี