ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  เป็นบริษัทที่ให้การงบประมาณสนับสนุนโครงการของกองทุนโลก  บริษัททาเคดะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะ  มี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม  สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างจริงจังในพื้นที่  

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะฯ เพราะนับได้ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเอดส์ของระดับพื้นที่สู่ระดับโลก  และนี้คือภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเยี่ยมสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ และในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศน์ ที่อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น 
แนะนำเจ้าหน้าที่ มสป. และรู้จักโครงการของ มสป. ณ ปัจจุบัน 
ชมบรรยากาศ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าอำเภอเขมราฐ 
แลกเปลี่ยนกับอาสาสมัคร “เสี่่ยวสุขภาพ ” community health navigator และการทำกิจกรรมที่จุดข้ามแดน 
ชมบรรยากาศตลาดนัดวันจันทร์ สังเกตการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ลาว 
เยี่ยมชมจุดให้บริการในโรงพยาบาลเขมราฐ และมอบของฝากจากประเทศญี่ปุ่น 
ฝ่ายควบคุมโรค / ฝ่ายบริการปฐมภูมิและองค์รวม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ 
 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ

นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล กล่าวต้อนรับและบรรยายการทำงานด้านสาธารณสุขชายแดน 

  เรียนรู้เรื่องการตีตรา การเลือกปฏิบัติ กับแกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง รพ.เขมราฐ 
เรียนรู้เรื่องการตีตรา การเลือกปฏิบัติ กับแกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง รพ.เขมราฐ 

 

บันทึกภาพร่วมกับบริเวณหน้าอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  
กลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ กล่าวแนะนำตัว กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสองคอน 
เด็กๆ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะด้วยความสนุกสนาน  
ส่งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับนักเรียนในชุมชน และโรงเรียน 
นักเรียนและกลุ่มสหภาพแรงงานร่วมเล่นกีฬาด้วยกันด้วยความสนุกสนาน  
บันทึกภาพกับนักเรียน หลังเล่นกีฬา ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสองคอน 
บันทึกภาพการมอบอุปกรณ์การกีฬากับตัวแทนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านสองคอน  
  มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ รพ.สต.บ้านสองคอน โดยมีผู้อำนวยการ รพ.สต. และคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ 
  บันทึกภาพร่วมกันบริเวณหน้า รพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  
หลังกิจกรรม เยี่ยมชมสามพันโบก สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอุบลราชธานี  
นั่งเรื่อชมทัศนีย์ภาพบริเวณสองฝั่งโขง 
กิจกรรมภาคคำ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เครือข่ายการทำงานในพื้นที่  
กิจกรรมภาคคำ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เครือข่ายการทำงานในพื้นที่ 
สรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน