สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

 

ร่างกาย/มือ
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร
 • ล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม หรือ หลังจากที่กลับมาจากข้างนอก
 • ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสมอ
    

 

 

 

 

 

น้ำ/อาหาร
 • ดื่มน้ำสะอาด/ต้มสุก
 • ล้างผัก อาหารให้สะอาดก่อนปรุงและปรุงสุก
 • ใช้ฝาชีครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงตอม และทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดและแห้งก่อนใช้เสมอ
เสื้อผ้า
 • ซักผ้า ตากให้แห้ง และนำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอนภายในบ้านมาผึ่งแดดอยู่เสมอ
สิ่งแวดล้อม
 • ทำความสะอาดบ้านเรือน
 • ทำความสะอาดบริเวณบ้าน
 • กำจัดขยะ
 • ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมทุกครั้ง
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันท้อง เพราะยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ด ชนิดฝัง และฉีด  ใช้ในการคุมกำเนิดได้แต่ ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์

Tags: