Archive for category: มุมความรู้

  • การพักผ่อน/นอนหลับที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
     

    การพักผ่อน/นอนหลับที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม

    เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่นอนหลับพักผ่อน การที่คนเรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่น 1. การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีความสำคัญอย่างไร เพื่อให้ร่างกายหายจากความเหน็ดเหนื่อย เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายสำหรับเด็ก และฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย 2. ช่วยได้อย่างไร สวมใส่เสื้อผ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่ปล่อยให้ผ้าอ้อมเปียกในเด็กเล็ก ให้ดื่มนมก่อนนอน ถ้าเด็กมีไข้ ลดไข้ด้วยการเช็ดตัวลดไข้ ถ้าผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ให้ค้นหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

     
     
  • การควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
     

    การควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย

    การควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เมื่อเด็ก/หรือผู้ใหญ่ มีไข้ให้วางผ้าชุบน้ำปั้นหมาดวางตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อระบายความร้อน ร่วมกับกินยาลดไข้ตามแพทย์สั่ง ดังรูปภาพ เด็กแรกเกิดหลังคลอดต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นเสมอเพื่อรักษาความสมดุลของอุณหภูมิในร่างกาย ถ้าหากอากาศหนาวให้สวมถุงเท้า หมวก เสื้อผ้าหนาที่ให้ความอบอุ่นและให้ดื่มนม  

     
     
  • สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล
     

    สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

    สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ   ร่างกาย/มือ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร ล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม หรือ หลังจากที่กลับมาจากข้างนอก ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสมอ                น้ำ/อาหาร ดื่มน้ำสะอาด/ต้มสุก ล้างผัก อาหารให้สะอาดก่อนปรุงและปรุงสุก ใช้ฝาชีครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงตอม และทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดและแห้งก่อนใช้เสมอ เสื้อผ้า ซักผ้า ตากให้แห้ง […]

     
     
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ