Archive for category: มุมความรู้

 • น้ำและของเหลว
   

  น้ำและของเหลว

  ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) :   ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) :  ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60% เราต้องดื่มน้ำเพื่อทดแทนส่วนที่หายไป จากการปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ การหายใจ และน้ำตา ภาวะขาดน้ำ สาเหตุเกิดจากน้ำที่เรารับเข้าไป และ น้ำออกในร่างกายไม่สมดุลกัน  ในเด็กถ้ามีภาวะขาดน้ำจากอาการท้องเสีย อาเจียน หรือมีไข้สูง (จากไข้มาลาเรีย, หรือโรคอื่นติดเชื้ออื่น […]

   
   
 • โภชนาการ/อาหาร
   

  โภชนาการ/อาหาร

  ทำไมโภชนาการจึงมีความสำคัญ โภชนาการ อาหารคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเพื่อดูแลชีวิตของคนเรา เรากินเพื่ออยู่และสนุกกับการใช้ชีวิต แต่เราต้องรู้จักควบคุมการกินอาหารและจำกัดอาหารที่ทำให้สุขภาพเจ็บป่วย คนป่วย เพื่อฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วย เด็กที่ขาดสารอาหารจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยครั้ง   ผู้ใหญ่ เพื่อให้พลังงานในการทำงาน การศึกษาเรียนรู้ เด็ก เพื่อการเจริญเติบโต, พัฒนาการ, ป้องกันโรค โดยเฉพาะเด็กที่ขาดสารอาหารจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย (ทำให้ท้องเสียและติดเชื้อโรคอื่น ๆ) และเด็กที่เจ็บป่วยแล้วก็จะขาดสารอาหารได้ง่ายถ้าไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ หญิงตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์   โภชนาการ และ อาหาร 3 กลุ่ม โภชนาการ และ อาหาร ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำสำหรับทุกคน […]

   
   
 • การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ
   

  การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

  ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน <ความสะอาด><อาหาร และโภชนาการ> <น้ำ / ของเหลว> <สุขอนามัย> <ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย> <ออกกำลังกาย> <ความสะอาด> <พักผ่อน>   การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดูแลสุขภาพ ขาดไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ครบทั้ง 5 ข้อก็ไม่ได้ โภชนาการ/อาหาร น้ำ/ของเหลว […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ