Archive for category: จดหมายข่าว

 • ปันรัก ปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็ก ผู้ยากไร้ ที่ชายแดน
   

  ปันรัก ปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็ก ผู้ยากไร้ ที่ชายแดน

    มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง โรงพยาบาลเขมราฐ กลุ่มฟ้าส่างที่ริมโขง (กลุ่มชายรักชาย) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประเด็นเอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้้อรายใหม่ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์ ท้องที่ไม่พร้อม ในงาน 199 ปีเมืองเขมราฐธานี วันที่ 12 เมษายน 2556 ณ ลานถนนคนเดิน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง ประชาชนในเขมราฐ และนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงาน โดยต่างร่วมกันสมทบเงินให้กับทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดน ต่อไป  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่“ ร่วมกัน ปันรัก ปันน้ำใจ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ