Archive for category: จดหมายข่าว

 • Love is all around
   

  Love is all around

                ภาพแกนนำกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง (กลุ่มชายรักชาย) ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งงานของแกนนำกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง “คุณแม่หร่อง” เมื่อมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา  การแต่งงานในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขงเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพิธีแต่งงานระหว่างชายรักชายในระดับพื้นที่  บางคนแสดงความแปลกใจโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สูงวัยที่กล่าวว่า “พึ่งเคยเจอชายแต่งงานกับชาย ” เด็กๆ หลายคนมาแอบมุ่งดูในช่วงระหว่างที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังเข้าสู่พิธีการ ” เข้าพาขวัญ” สร้างความฝันให้กับกลุ่มเพื่อนสาว (กลุ่มกะเทย) การแต่งงานที่เกิดขึ้นทำให้เพื่อนสาวหลายคนมีความหวังเกี่ยวกับความรัก  ชีวิตคู่ ซึ่งหลายคนกล่าวว่า “อยากมีเหมือนคุณแม่”  และ “ทำอย่างไรจะได้เหมือนคุณแม่”   จากการศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีของกะเทย ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน พบว่า […]

   
   
 • เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเด็ก
   

  เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเด็ก

      ผู้เขียน นางสาว สิริพรรณ เผ่ากัณหา นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก้าวแรกที่เข้าสู่การเป็นนักศึกษาฝึกงาน ณ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)  ทำให้ฉันได้มีประสบการณ์มากมายจากการทำงานการลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งงานด้านเด็ก เยาวชน ระบบการจัดเก็บข้อมูลในสำนักงาน โดยในที่นี้จะดิฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประทับใจมากที่สุดคือการทำงานในกลุ่มเด็กเปราะบาง โดยความหมายเด็กในภาวะเปราะบาง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ประกอบด้วย   เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องแร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตแร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน เด็กกำพร้า หมายถึง […]

   
   
 • ปันรัก ปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็ก ผู้ยากไร้ ที่ชายแดน
   

  ปันรัก ปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็ก ผู้ยากไร้ ที่ชายแดน

    มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง โรงพยาบาลเขมราฐ กลุ่มฟ้าส่างที่ริมโขง (กลุ่มชายรักชาย) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประเด็นเอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้้อรายใหม่ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์ ท้องที่ไม่พร้อม ในงาน 199 ปีเมืองเขมราฐธานี วันที่ 12 เมษายน 2556 ณ ลานถนนคนเดิน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง ประชาชนในเขมราฐ และนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวงาน โดยต่างร่วมกันสมทบเงินให้กับทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดน ต่อไป  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่“ ร่วมกัน ปันรัก ปันน้ำใจ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ