ที่อยู่:
สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  โรงพยาบาลเขมราฐ  135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170เบอร์โทร 045-950415 
ที่อยู่:

สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

183 ม.3 ซ.หนองหว้า 6  ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190

เบอร์โทร 045 953649

Address:

Health and Share Foundation (HSF.)The Biding of Border Public Health funded by the Embassy of Japan in Thailand 

THAILAND. Khemmarat hospital, 135 Arunpasert road, Khemmarat sub-district, Khemmarat district, Ubonratchathani province, Thailand 

Phone +66 45 950415Email www: healthandshare@gmail.com

Address:

Health and Share Foundation  (HSF.)

183 Moo 3 Soi NongWa 6 

Warinchamrap district, Ubonratchathani Province, Thailanad 34190

Phone + 66 45 953649