งานนำเสนอ1

“ปันหมู่” มาจากภาษาอีสาน มีความหมายว่า แบ่งปันให้เพื่อน

 

ร้านปันหมู่  เป็นกิจการเพื่อสังคมโดยการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ซึ่งเป็นมูลนิธิสาธารณประโยชน์ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสในสังคม วัตถุประสงค์ในการลงทุนดำเนินกิจการเพื่อสังคมครั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิฯสามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจไปหมุนเวียนเพื่อนำไปช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในชุมชน เช่น ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายรักชาย อีกทั้งส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสในพื้นที่

การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของร้านปันหมู่ นอกจากผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพให้กับตนเอง หรือซื้อฝากคนอื่นแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้รับยังได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าที่ได้ร่วมแบ่งปันต่อเพื่อนผู้ขาดโอกาสในสังคม

กระบวนการการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 1. ร้านปันหมู่ เป็นร้านที่รวบรวมของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน และความเป็นอีสาน
 2. ร้านปันหมู่เป็นร้านที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้สร้างรายได้จากสินค้าหัตกรรม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
 3. ร้านปันหมู่มีการเปิดพื้นที่หน้าร้าน แผงขาย และขายส่งในระบบออนไลน์

ผลกระทบทางสังคมสามารถประเมินได้

 1. ร้านปันหมู่แปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอใกล้เคียง โดยเริ่มจากการแปรรูปกล้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป พัฒนาสินค้า และจำหน่าย
 2. การแปรรูปกล้วยภายใต้กิจการร้านปันหมู่ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นต้นแบบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ กลุ่มผู้ขาดโอกาสในสังคม และหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ดำเนินกิจการเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและแบ่งปันให้คนอื่นๆในสังคม
 3. ร้านปันหมู่เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาการเกษตร การพัฒนาสินค้า และส่งเสริมการตลาดร่วมกัน
 4. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ และการให้บริการสุขภาพทางเพศ พร้อมกับให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งต่อ เรื่องเอดส์ และกระจายอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่ายการแปรรูปกล้วย เงินผลกำไรจะถูกบริหารโดยมูลนิธิฯ ร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายเพื่อนำเงินไปใช้เพื่อกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มชายรักชาย และผู้สูงอายุในพื้นที่ภาพนิ่ง9

การบริหารและจัดการผลกำไร ดังนี้

 1. ใช้เป็นงบสำรอง 50 %
 2. ใช้สำหรับขยายผลกิจการ 30 %
 3. ใช้ในการสนับสนุนงานเพื่อสังคมของมูลนิธิ 20%

สนใจสินค้า / ผลิตภัณฑ์ โทร 045 950577    

ติดต่อคุณวรรณิภา คะณาจันทร์

ผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ 1 สินค้าทางการเกษตร 

 IMG_1179  กล้วยตาก

ห่อเล็ก 20 บาท ( 5-6 ชิ้น )

ห่อใหญ๋ 50 บาท 12-15 ชิ้น

 14962556_10209871606719473_950824511209866701_n

16142871_10202307855254643_7108773588730764834_n

 กล้วยทอด  

ราคา 10 บาท / ห่อ

ขนาด 50 กรัม

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง กล้วยทอดร้านปันหมู่ สำหรับงานประชุม/ สัมนา

 

 

 

 15910383_10210424471260741_62180700_n  มันทอด  

ราคา 10 บาท / ห่อ

ขนาด 50 กรัม

(ผลิตตาม order)

 

ผ้าขาวม้าแปรรูป

 

15724180_1248555181871099_1872768181_n15724182_1248554471871170_1913675709_n15749813_1248558528537431_931956660_n (1)

 ภาพนิ่ง9 ไม่มีสินค้า 
 ภาพนิ่ง8  ไม่มีสินค้า 
   
ภาพนิ่ง7  ไม่มีสินค้า 
ภาพนิ่ง6 ไม่มีสินค้า 
ภาพนิ่ง5  มีสินค้า 
ภาพนิ่ง4 กำลังผลิตเพิ่มเติม (ลายใหม่ สวยใส กว่าเดิม) 

 

 

 16176238_1269362986456985_1252147595_n  370 บาท 

(มีสินค้า)

 16144689_1269362819790335_717262387_n  

370 บาท 

(มีสินค้า)

 16128578_1269362733123677_502325532_n  

370 บาท 

(มีสินค้า)

 IMG_0858  กระเป๋า   350 บาท (ไม่มีสินค้า)
 IMG_0855  กระเป๋าถือ 300 บาท (มีสินค้า) 

(หมด)

 IMG_0852  กระเป๋าเป้ 370 บาท (มีสินค้า) 
 IMG_0862  กระเป๋าสะพายข้าง  199 บาท (ไม่มีสินค้า ) 
 IMG_0860  กระเป๋าสะพายข้าง  199 บาท (หมด ) 
 IMG_0865  กระเป๋าผ้าต่อ 199 บาท (ไม่มีสินค้า) 
 ประเภทเสื้อยืด 

16128275_1269362026457081_2020857457_n

 เสื้อยืด สำบายดีเขมราฐฏร์ธานี 

169 บาท

มีสินค้า เบอร์ L / XL

 16144790_1269362056457078_1660290221_n  

เสื้อยืด สำบายดีเขมราฐฏร์ธานี 

169 บาท

มีสินค้า เบอร์ M / XL

 16128873_1269361553123795_160738480_n  

เสื้อยืด สำบายดีเขมราฐฏร์ธานี 

159 บาท

มีสินค้า

สีดำ เบอร์ M / L

สีขาว XL

 16176709_1269361833123767_724638331_n  เสื้อยึด

ราคา 120 บาท 

มีสินค้า เบอร์  S  M

 

 16143931_1269363039790313_297445356_n  

เสื้อยึด

ราคา 120 บาท 

มีสินค้า เบอร์  S

 16127997_1269361696457114_878632161_n  

เสื้อยึด

ราคา 149 บาท 

สีขาว S M L

สีครีม S M

สีเหลือง S

สีเขียว S

 16176162_1269361239790493_207374682_n  

เสื้อยึด

ราคา 120 บาท 

สีเทา S ( หมด)

สีแสด S

 สีดำ /สีครีม ( สีผ้าด้ายดิบ)

ขนาด s m 

ราคา ตัวละ 200 บาท 

ค่าจัดส่ง 30 บาท 

 ต้ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง องการสินค้าโทร 045 950577 

ติดต่อคุณวรรณิภา คะณาจันทร์