Recent Posts

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์

  ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554 องค์การแชร์ ประเทศไทย ความเป็นมา องค์การแชร์ (SHARE Organization) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีเป้าหมายองค์กร คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคน(กลุ่มเป้าหมาย) และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนเกิดการดูแลสุขภาพตัวเองขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม องค์การแชร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครด้านสุขภาพ ผู้ซึ่งต้องการแบ่งปันความสุขและความมีสุขภาพดีกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันดำเนินโครงการใน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา […]

   
   
 • รณรงค์วันเอดส์โลก 28 พ.ย.54
   

  รณรงค์วันเอดส์โลก 28 พ.ย.54

  องค์การแชร์ประเทศไทยได้ร่วมมือกับภาคีขับเคลื่อนงานเอดส์พื้นที่อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันที่ 28 พ.ย.  2554 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และลานหน้าวัดป่าประชาเกษม  ร่วมเดินขบวนพาเหรด ร่วมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงอื่นอีกมากมาย

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ