Recent Posts

 • เก็บตกงาน”เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา”
   

  เก็บตกงาน”เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา”

  มกราคม 2554  ช่วงเดือนนี้ก็ยังคงนับว่าเป็นเดือนใหม่ ปีใหม่ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ใหม่ๆ เข้ามาอยู่นะครับ องค์การแชร์ ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา” ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันในอนาคต 

   
   
 • AIDS คุณรู้หรือยัง?

  AIDS คุณรู้หรือยัง? องค์การ ยูเอ็นเอดส์ และองค์การอนามัยโลก ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยพบว่าประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคือ อูกานดา ยุโรปตะวันตก สหรัฐ และประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งองค์การสหประชาชาติเคยกล่าวชมเชยว่าเป็นประเทศที่ประสบความ สำเร็จในการต่อต้านการติดเชื้อเอชไอวี สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่มาจากการใช้ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย นอกจากนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่า ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 1 คน ทุก 8 วินาที หรือเทียบเท่า 11,000 คนในแต่ละวัน (ที่มา http://badikame.thaiza.com/blog_comment.php?blog_id=101240, สืบค้นวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ) เอดส์อยู่ใกล้ตัวคุณ […]

   
   
 • สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ”  แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม
   

  สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ” แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม

  สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ” แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม 1,310,690 คน!!! นั่นคือตัวเลขของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในเมืองไทยวันนี้ ทั้งชาวพม่า กัมพูชา และลาว ที่ขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมาย และกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมากที่สุดถึง 250,465 คน แม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแรงงานเหล่านี้ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และช่วย “เติมเต็ม” คุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยผู้เป็นเจ้าถิ่น ในฐานะ “แรงงานราคาถูก” จนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่แนบแน่นกับความเป็นไปในครอบครัว ร้านอาหาร กิจการต่างๆ ชนิดไม่อาจขาดได้ แต่ในสายตาของคนทั่วไป แรงงานต่างชาติเหล่านี้ก็ยังมีสถานะเป็นเสมือน “คนนอก”

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ