Recent Posts

 • ค่ายครอบครัว
   

  ค่ายครอบครัว

                  กิจกรรมค่ายครอบครัว 7-9 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเรียนรู้จักการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและเพื่อการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดย เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่อง เอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ / เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น     เพื่อเสริมสร้างพลังภายในตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน สถานที่ ภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน  สนับสนุนโดย สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเด็กๆ มีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากคะ […]

   
   
 • 15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก
   

  15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-24พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ นวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในยุค 4.0 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก ในงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน               Mr. David Werner  Director of HealthWwrights,USA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร  HealthWrights, USA http://www.healthwrights.org/ คุณเดวิดมีประสบการณ์อย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยคุณฮิโรยูกิ อิโซดะ เป็นตัวแทนมอบงบประมาณการดำเนินโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2016 จำนวน 125,200 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) โดยมีคุณลัดดา ไวยวรรณ์ และคุณศิริวรรณ อาษาศรี เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการใช้จ่ายเพื่อ จะได้นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก / เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่เด็กและครอบครัว […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ