มสป. รับคณะศึกษาดูงานจากสหภาพแรงงานทาเคดา ประเทศญี่ปุ่น

สหภาพแรงงานทาเคดา ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านเอดส์ผ่านกองทุนโลก จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูผลผลิตของการดำเนินงานที่ยังคงอยู่

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016

admin

กันยายน 4, 2015

admin

มิถุนายน 2, 2015
1 2 3 4 5 6 10