Post Tagged with: "HIV"

 • เอชไอวี กับเอดส์ แตกต่างกันอย่างไร
   

  เอชไอวี กับเอดส์ แตกต่างกันอย่างไร

  HIV หรือ เอชไอวี คือ เชื้อไวรัสเอชไอวี H: Human  คือ คนI: Immune Deficiency  คือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องV: Virus คือ เชื้อไวรัส AIDS หรือ เอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต A: Acquired คือ สิ่งที่ได้รับมา เกิดขึ้นภายหลังI […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ