สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

Oct 4, 2023

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ร่างกาย/มือ

ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร ล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม หรือ หลังจากที่กลับมาจากข้างนอก ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสมอ

น้ำ/อาหาร

ดื่มน้ำสะอาด/ต้มสุก ล้างผัก อาหารให้สะอาดก่อนปรุงและปรุงสุก ใช้ฝาชีครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงตอม และทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดและแห้งก่อนใช้เสมอ

เสื้อผ้า

ซักผ้า ตากให้แห้ง และนำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอนภายในบ้านมาผึ่งแดดอยู่เสมอ

สิ่งแวดล้อม

ทำความสะอาดบ้านเรือน ทำความสะอาดบริเวณบ้าน กำจัดขยะ ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมทุกครั้ง

มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันท้อง เพราะยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ด ชนิดฝัง และฉีด  ใช้ในการคุมกำเนิดได้แต่ ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์