กลุ่มเด็ก ” ปัน ปัน”

หยิบเอาก้อนหิน ที่ริมโขงมาวาดลวดลายน่ารักๆ โดยกลุ่มเด็ก “ปัน ปัน(กลุ่มเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในพื้นที่อำเภอเขมราฐ) โดยการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยในแต่ละเดือนกลุ่มเด็กปันปัน จะรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และสร้างผลงานศิลปะ เพื่อมอบเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับผู้ที่มอบความรัก ความเข้าใจให้กับกลุ่มของพวกเขา

โดยในเทศกาลปีใหม่นี้ กลุ่มปันปัน ได้สร้างสรรค์งานศิลปะวาดบนภาพบนก้อนหิน และ สคส. ส่งความสุข และแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเด็กปันปัน เสมอมา

ขอบคุณค่ะ