กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง รณรงค์เรื่องเอดส์ ความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) โดยการสนับสนุนขององค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเอดส์ ในประเด็นลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อเพศที่สามในสังคมไทย โดยกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ได้ประสานงานขอจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีบุญผะเหวด ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

โดยกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ได้แสดงให้เห็นว่า เพศไหนๆ ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคม  และคนในสังคมได้ให้การยอมรับ โดยกล่าวชื่นชมกลุ่มกะเทยที่มีกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน  และรวมสมทบเงินทำบุญกองบุญของกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง เพื่อมอบให้กับวัดหนองผือ  และอยากให้ร่วมกิจกรรมเช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ขอชื่นชมพี่น้องประชาชน ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าใจและปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ประมวลภาพ บรรยากาศอันงดงาม ของกิจกรรมรณรงค์