การควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย

  1. การควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
  2. เมื่อเด็ก/หรือผู้ใหญ่ มีไข้ให้วางผ้าชุบน้ำปั้นหมาดวางตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อระบายความร้อน ร่วมกับกินยาลดไข้ตามแพทย์สั่ง ดังรูปภาพ
  3. เด็กแรกเกิดหลังคลอดต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นเสมอเพื่อรักษาความสมดุลของอุณหภูมิในร่างกาย ถ้าหากอากาศหนาวให้สวมถุงเท้า หมวก เสื้อผ้าหนาที่ให้ความอบอุ่นและให้ดื่มนม