การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง

ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร   ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน<ความสะอาด><อาหาร และโภชนาการ>   <น้ำ / ของเหลว> <สุขอนามัย> <ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย> <ออกกำลังกาย> <ความสะอาด> <พักผ่อน>

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการดูแลสุขภาพ

ขาดไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ครบทั้ง 5 ข้อก็ไม่ได้

 1. โภชนาการ/อาหาร
 2. น้ำ/ของเหลว
 3. สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 4. การควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย
 5. การพักผ่อนให้เพียงพอ/การออกกำลังกายที่เหมาะสม

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ คือเครื่องมือ ( ทำไม) เพราะ…

 • สอนง่าย
 • เรียนง่าย
 • จำง่าย

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ ดีสำหรับใคร

 • เด็ก ๆ ที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต
 • ผู้ใหญ่, และ ผู้สูงอายุ
 • สำหรับคนที่เจ็บป่วย หรือมีโรคประจำตัว

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ดีสำหรับอะไรบ้าง 

 • เพื่อป้องกันโรค
 • เพื่อซ่อมแซม รักษาร่างกายเมื่อเจ็บป่วยให้ดีขึ้น
 • เพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย