ขอขอบคุณในความกรุณาให้สถานที่วางกล่องรับบริจาค

กว่าหนึ่งปีที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้แสวงหาเครือข่ายผู้ที่มีความเข้าใจถึงงานพัฒนาและการสนับสนุนให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้มีสุขภาพที่ดี โดยมูลนิธิฯ ได้มีกิจกรรมการระดมทุนที่หลากหลายโดยการวางกล่องบริจาคตามหน่วยงาน สถานที่ต่างๆ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้มูลนิธิฯสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557-2558 ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้นำเงินที่ได้จากการบริจาคไปสมทบการจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเอดส์ โดยการดำเนินกิจกรรมสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้มูลนิธิฯได้ส่งเสริมบทบาทของแกนนำกลุ่มดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา  กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ กิจกรรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ค่ายเด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเอดส์

มูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวางกล่องรับบริจาคด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน เราจะจะแบ่งปันรอยยิ้มให้กับเด็กๆและผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม ทำให้พวกเขามีความรู้ ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้เขาได้ยิ้ม ได้หัวเราะ และมีสุขภาพดี

ขอขอบพระคุณ

ธกส.สังกัดจังหวัดอุบลราชธานี 32 แห่ง

ธกส.สังกัดจังหวัดอำนาจเจริญ7แห่ง

ธกส.สาขาคำเขื่อนแก้ว 1แห่ง

หจก.เกรียงศักดิ์ปิโตเลียมที่ให้วางในร้านอเมซอน สาขาบ้านตาดทอง/สาขาคำเขื่อนแก้ว

สำนักงานไปรษณีย์เขต10 ประกอบไปด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร นครพนม สกลนคร

หจก.เนวาด้าอินน์ อุบลราชธานี

สำนักงานใหญ่ บริษัทเถกิงทัวร์

ร้านของฝากของที่ระลึกของเมืองอุบลฯ ร้านพันชาติ และร้านระหว่างทาง

ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ BS 3 บ้านก่อ ร้านกาแฟฉะแหล้ม ร้านกาแฟนครกาแฟสาขาวัดหนองป่าพง สาขาบ้านทางสาย สาขาหน้าโรงพยาบาลวาริน สาขานครชัยแอร์ ร้านกาแฟดาว ร้านกาแฟชาชักป๋านมสาขาเขมราฐร้านลาบยายโกอำนาจเจริญ

สำนักงานประปาเขมราฐ

ซุ้มโค๊ก ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โลตัสเอ็กเพลส สาขาอำเภอโพธิ์ไทร

ห้างเซ็นทรัลอุบลราชธานี

ศูนย์สาธารณสุขแห่งที่2

 ร้านพันชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

โลตัส สาขาอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี

ธกส. สาขาอำนาจเจริญ

ร้านกาแฟ ที่นครชัยแอร์