15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน
ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-24พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ
นวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในยุค 4.0

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก ในงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

Mr. David Werner 

Director of HealthWwrights,USA

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร  HealthWrights, USA
http://www.healthwrights.org/

คุณเดวิดมีประสบการณ์อย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 (1965) ในการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภูเขา ภาคตะวันตก ประเทศเม็กซิโก และเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อคนพิการซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนพิการด้วยเช่นกัน

คุณเดวิดเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในฐานะนักทำกิจกรรมด้านสาธารณสุขและที่ปรึกษากับองค์กรอื่นๆมากมายทั่วโลก รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO)  งานเขียนมีชื่อของเขาคือ Nothing About US Without Us และ Disabled Village Children และงานเขียนอื่นอีกจำนวนมากซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ DINF (Disability Information Resources)
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/index_e.html  และ David Werner’s Collectionhttp://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/index.html

Dr. Toru Honda  Director of SHARE

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า   ตำแหน่ง ประธานองค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น

http://share.or.jp/english/act/japan/project/jp004.html

ชื่อ SHARE: ย่อมาจาก คำว่า  Services for Health in Asian and African Regions. โดยมีอุดมการณ์ เพื่อใช้องค์ความรู้และทักษะของแพทย์พยาบาลแบ่งปันให้กับคนอื่นให้ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์การแชร์เพื่อทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศติมอร์ เลสเต้ และนอกจากนี้เขายังร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกหลายองค์กรเพื่อช่วยเหลือคนทั่วโลก  http://www.japantimes.co.jp/community/2000/08/27/general/share-and-help-the-world/#.WQAiUvl97IU

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 15-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

15 พ.ค.60          เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ รพ.เขมราฐ

16 พ.ค.60          การเข้าถึงกลุ่มที่เข้าถึงยากและเยี่ยมบ้านในชุมชน   

17 พ.ค.60           การเสวนา งานสาธารณสุขมูลฐานและทีมหมอครอบครัวในพื้นที่ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

18,20 พ.ค.60     นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน   “โครงการบัดดี้โฮมแคร์”

19 พ.ค.60           แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพอย่างมี       คุณภาพ  ( สถานที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี)

22-23 พ.ค.60    นวัตกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในยุค 4.0

24 พ.ค.60           ระบบการบริการด้านสุขภาพและสิทธิของคนพิการ    (สถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี)

สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติติดต่อ คุณศิริวรรณ อาษาศรี โทร087 5185726

อีเมล์ healthandshare@gmail.com