คณะพระนิชิเรนชู ศึกษาดูงานกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มพระนิกายนิชิเรนชู เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในประเด็นงานด้านสุขภาพและเอดส์ ในพื้นที่ชายแดนไทย- ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้นำคณะพระนิชิเรนชู เข้าสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมของแกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง (แกนนำผู้ติดเชื้อ HIV รพ. เขมราฐ) ณ โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะพระได้ทำการสวดมนต์เพื่อส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

คณะพระนิชิเรนชู ได้สวดมนต์ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี รพ. เขมราฐ

ภาพ คุณ มะซะชิ โอคูดะ

นอกจากการสวดมนต์แล้ว กลุ่มผู้รับบริการด้านสุขภาพ รพ. เขมราฐยังได้มีความสุขจากการแสดงของคุณ มะซะชิ โอคูดะ ศิลปินอารมณ์ดีที่ได้นำเอามายากล ละครใบ้ และการเล่นเป่าฟองสบู่ มาผสมผสานกัน ส่งมอบความสุข และเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มผู้ป่วย รพ. เขมราฐ

 

 

 

กลุ่มพระนิชิเรนชู ยังได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศ ความสนุกสนานของกิจกรรมรำวงย้อนยุค โดยชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ ณ ลานวัดบ้านกลาง อำเภอเขมราฐ  ก่อนเข้าสู่หมู่บ้านนาสนามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและงดงามของคนอีสานในชุมชนบ้านนาสนาม โดยการเข้าอยู่ร่วมพักอาศัยกับคนในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งได้สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมให้กับกลุ่มคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ กลุ่มมิตรภาพริมโขง รพ. เขมราฐ  กลุ่มตะวันทอแสง โรงเรียนบ้านนาสนาม กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเขมราฐ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาสนาม และพี่น้องชุมชนบ้านนาสนาม ทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มพระนิชิเรนชู

 

 ภาพบรรยากาศการศึกษาดุงาน

ภาพบรรยากาศแม่นำ้โขง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่รพ. เขมราฐ นำคณะพระนิชิเรนชู เยี่ยมชมสถานที่ รพ. เขมราฐ

นายกเทศมนตรีเทศบาลเทพวงศา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านนาสนาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสนาม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ลานวัดบ้านนาสนาม

 ระหว่างพักอาศัยในชุมชน คณะศึกษาดูงานทำอาหารญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารกับบ้านพัก