สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มอบทุนการศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านเด็กผู้ขาดโอกาสในสังคม 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น  ที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย โดยเฉพาะประเด็นสุภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ 
  2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 36 คน อายุระหว่าง 2-58 ปี จากครอบครัวเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทีมกระบวนกรจาก

  1. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน
  2. ภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง สภาเด็กและเยาวชนตำบลเทพวงศา
  3. คุณพิมณทิพา มาลาหอม (ตำแหน่งนักวิชากรสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข  และดำรงตำแหน่งคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน )

การดำเนินกิจกรรมได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

  1. กลุ่มเด็กเล็ก 2-9 ปี  กิจกรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตนเองการให้เล่นกับธรรมชาติ การปั้น การร้อยลูกปัด การร้องเพลง เต้นรำ
  2. กลุ่มเด็กโต 10-22 ปี กิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องตนเอง พัฒนาการวัยรุ่น การคุมกำเนิด การป้องกัน การอยู่ด้วยกัน การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การส่งเสริมการสื่อสารกันในครอบครัว
  3. กลุ่มผู้ปกครอง กิจกรรมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาวัยรุ่น การไม่ตีตราตนเอง การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

เด็กและครอบครัวที่ผ่านการอบรม  ได้กล่าวว่า พวกเขามีข้อมูลในการดูแลตนเองเรื่องสุขภาพทางเพศ มีแนวทางในการสื่อสารในครอบครัว ผู้ปกครองจะใจเย็นลงจะพูดคุยกับบุตรหลาน จะฟังมากขึ้น เด็กๆ มีทางเลือกสำหรับตนเองในการจัดการกับปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญ และมีเครือข่ายเพื่อนๆ ในการปรึกษาและให้กำลังใจ  พวกเขารู้สึกได้ว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้ง เกิดความรู้สึกปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ที่อยู่ในค่ายนี้ ซึ่งมีเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อก่อนผมรู้สึกว่าสังคมอยู่เป็นสังคมที่มืดดำ “เขาอธิบายว่า  ตัวเขาเองไม่มีเชื้อ HIV  ในร่างกาย แต่เขาเจ็บป่วยตั้งแต่เด็กๆ  มีตุ่ม ตามแขนขาและมีแมลงหวี่มาลุ่มต่อม ทำให้เพื่อนๆ ไม่ยอมเล่นด้วย ผลักให้เขาอยู่ที่อื่น นานเข้าเขาก็ไม่อยากไปโรงเรียน และเรียนหนังสือไม่จบในที่สุด  แต่จากการมาเข้าค่ายในครั้งนี้  เขารู้สึกดีใจ รู้สึกดีมากๆ ที่มีเพื่อนๆ เล่นด้วย มีพี่ๆ ที่มาพูดคุยให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพ  คนในค่ายปฏิบัติกับเขาเช่นเพื่อนคนหนึ่ง “ตอนนี้สังคมของผมจะไม่เป็นสีดำอีกต่อไป”

ขอขอบพระคุณสมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ที่ให้โอกาสเด็กและครอบครัว ในพื้นที่ชายแดนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัว