น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ

เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) :   ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80%

เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) :  ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75%

ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

เราต้องดื่มน้ำเพื่อทดแทนส่วนที่หายไป จากการปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ การหายใจ และน้ำตา

  • ภาวะขาดน้ำ สาเหตุเกิดจากน้ำที่เรารับเข้าไป และ น้ำออกในร่างกายไม่สมดุลกัน  ในเด็กถ้ามีภาวะขาดน้ำจากอาการท้องเสีย อาเจียน หรือมีไข้สูง (จากไข้มาลาเรีย, หรือโรคอื่นติดเชื้ออื่น ๆ) ทำให้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเล็ก