ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครงาน

                 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ดำเนินงานด้านสุขภาพ และ เอดส์ ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (CHILDLIFE) ในพื้นที่ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอวารินชำราบ และ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการ

จำนวน                   1 อัตรา

คุณสมบัติ

v  เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

v  จบปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชน สาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานโครงการ และ งานพัฒนาชุมชน

v  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

v  สามารถประสานงานเครือข่ายได้

v  มีความคล่องตัวและมนุษย์สัมพันธ์ดี

v  สามารถทำงานนอกเวลาได้

 

สวัสดิการ

v  ตรวจสุขภาพประจำปี

v  ประกันอุบัติเหตุ

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 

โดยส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่

                มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.)

                192 หมู่ 7 ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ

                จังหวัดอุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์ 045-491412

หรือส่งที่ email-sarsasri@gmail.com  

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ www.healthandshare.org