ปันบุญ กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลเขมราฐ ได้นำขนม นม จากการตักบาตรทำบุญของพี่น้องอำเภอเขมราฐ มอบให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.)  เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับเด็กๆ เปราะบางที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และเยี่ยมบ้านสมาชิกผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV/AIDS

จึงขอขอบพระคุณในความกรุณาของชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลเขมราฐ มา ณ โอกาสนี้