มสป. ร่วมรณรงค์เอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในงานลอยกระทง

งานลอดกระทงอำเภอเขมราฐ
งานลอดกระทงอำเภอเขมราฐ

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง….”

บรรยากาศดีๆ ริมฝั่งโขง ในงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558  ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ได้จัดเตรียมมุมสวยๆ ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายภาพ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องเอดส์
โดยการโพสต์ภาพถ่ายในพื้นที่ face book ของตนเอง เพื่อบอกกล่าวความห่วงใยเรื่องการป้องกันเอดส์ถึงเพื่อนๆ  นอกจากนี้ยังจัดดูหนังสั้นเรื่องเอดส์ และเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเด็กๆ ที่มาเที่ยวงาน   อย่าลืมนะคะ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  เมื่อเที่ยวงานลอยกระทงเสร็จแล้ว  ก็ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก กันต่อเลยนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดวันที่ 1 ธันวาคม เอาไว้ให้เป็น วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) คะ  โดยแต่ละปี ก็จะมีการกำหนดคำขวัญวันเอดส์โลกไว้ ดังนี้คะ 

คำขวัญวันเอดส์โลก

 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2531 Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2532 Importance of Youth in the AIDS Epidemic: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2533 Women are the Key to achieving health for all : สุขภาพดีไม่มีเอดส์ สตรีเพศเป็นแกนนำ
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2534 Sharing the Challenge: ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2535 AIDS : A Community Commitment: เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน ประชาชนต้องร่วมแก้ไข
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2536 Time to Act : จริงจัง จริงใจ ขจัดภัยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2537 AIDS and the Family : Family Takes Care -ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2538 Share Right , Share Responsibility : เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2539 One World , One Hope : โลกนี้ยังมีหวัง รวมพลังหยุดยั้งเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2540 Children Living in a world with AIDS : สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทยไร้เอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2541 Force for change world Aids campaign with young people : คนรุ่นใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2542 Listen , Learn , Live : รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2543 Men make a difference : เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2544 I care….Do you? : เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณร่วมแก้ไข
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2545 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2546 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยคำขวัญวเอดส์โล เอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2547 Woman, girls, HIV and AIDS : เยาวชนรุ่นใหม่… เข้าใจเรื่องเพศ…ร่วมป้องกันเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2548 Stop AIDS Keep the promise : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2549 Stop AIDS. Keep the Promise – Accountability : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2550 Stop AIDS. Keep the Promise – Leadership : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2551 Stop AIDS. Keep the Promise – Lead – Empower – Deliver : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2552 Universal Access and Human Rights : เข้าถีงยา เข้าถึงสิทธิ์ พิชิตเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2553 Act Aware : สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2554 Getting to zero : เอดส์ ลดแล้ว…ลดอีก
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2555 Getting to zero : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2556 Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths” เน้น zero new HIV infections ลดการติดเชื้อรายใหม่
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2557 “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา: ร่วมยุติปัญหา เอดส์และเพศสัมพันธ์”
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2558 “Ending AIDS” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

ที่มา : http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4563.html