มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมอนุโมทนาบุญ

เมื่อวันที่ ๒  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย) ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน( มสป.) ร่วมกับวัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ และ เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากลำบากในพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี

 โดยการมีส่วนร่วมของกัลยาณมิตร เช่น เครือข่ายการทำงานเอดส์ในพื้นที่  เพื่อนเก่า เครือญาติ  เครือข่ายพี่น้องนักเรียนทุนศิษย์เก่าฟอร์ด ตลอดจนเพื่อนของเพื่อน ของเพื่อนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๑๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้ยอดผ้าป่า ๑๕๘,๒๑๘ บาท โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรร เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1.ได้นำถวายเป็นปัจจัยบำรุงวัดชัยภูมิการาม จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
2.จัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากลำบากในพื้นที่ชายแดน ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน รวม ๗๕,๕๐๐ บาท
3.สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๗๒,๗๑๘ บาท

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านผู้ร่วมอนุโมทนาบุญและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปมา  ณ  โอกาสนี้

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาค สามารถสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิฯ ได้ตลอดปี

โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  สาขา เขมราฐ

 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  หมายเลขบัญชี ๕๐๗ ๐๓๘ ๖๗๙๑