รณรงค์วันเอดส์โลก 28 พ.ย.54

องค์การแชร์ประเทศไทยได้ร่วมมือกับภาคีขับเคลื่อนงานเอดส์พื้นที่อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันที่ 28 พ.ย.  2554 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และลานหน้าวัดป่าประชาเกษม  ร่วมเดินขบวนพาเหรด ร่วมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และการแสดงอื่นอีกมากมาย