สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

Woman washing her hands

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ร่างกาย/มือล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร ล้างมือทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วม หรือ หลังจากที่กลับมาจากข้างนอก ชำระล้างร่างกายให้สะอาดเสมอ                
น้ำ/อาหารดื่มน้ำสะอาด/ต้มสุก ล้างผัก อาหารให้สะอาดก่อนปรุงและปรุงสุก ใช้ฝาชีครอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงตอม และทำความสะอาดเครื่องใช้ภายในบ้านให้สะอาดและแห้งก่อนใช้เสมอ
เสื้อผ้าซักผ้า ตากให้แห้ง และนำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอนภายในบ้านมาผึ่งแดดอยู่เสมอ
สิ่งแวดล้อมทำความสะอาดบ้านเรือน ทำความสะอาดบริเวณบ้าน กำจัดขยะ ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมทุกครั้ง
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันท้อง เพราะยาคุมกำเนิด ชนิดเม็ด ชนิดฝัง และฉีด  ใช้ในการคุมกำเนิดได้แต่ ไม่ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์