บทความ

“ผู้ปกครอง”เปลี่ยน “เด็ก” เปลี่ยน

ความไม่เข้าใจและความไม่เข้ากันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดทักษะในการเลี้ยงดู ความไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต่างเหล่านี้ทำให้เกิด “ช่องว่าง” ที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ ครอบครัวขาดแนวทางในการสื่อสารเชิงบวก ไม่มีวิธีการบอกสอนลูกหลาน

นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้

เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

“เสี่ยว” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน” ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ” โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น

การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)

จากการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางในพื้นที่ พบว่าในกระบวนการทำงานร่วมกับคณะทำงานในชุมชน ส่ิงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเยี่ยวยาจิตใจ และการส่งเสริมพลังในตนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง …

เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเยาวชน

ทุกวันนี้กลุ่มวัยรุ่น/เยาวชนประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม หรือแม้กระทั้งปัญหาเรื่องโรคเอดส์

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Anti-Retro-Viral Drug)

ยาต้านไวรัสเป็นยาที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด เพื่อทำให้ภูมิต้านทานสามารถควบคุมเชื้อโรคต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน เมื่อเริ่มกินยาต้านไวรัสแล้วต้องกินอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตไม่สามารถหยุดยาเองได้

โรคฉวยโอกาส หรือ โอไอ (OI)

โรคฉวยโอกาส จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดความอ่อนแอ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันร่างกาย เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง โอกาสที่โรคฉวยโอกาสต่าง ๆ จะแทรกซ้อน โดยส่วนใหญ่แล้วโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อสามารถรักษาให้หายได้ รวมทั้งบางโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

CD4 หรือ ซีดี 4 คือ

CD4 หรือ ซีดี 4 คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิดอีกทั้งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรค การตรวจ ซีดี4 คือการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติมีจำนวนซีดี 4 ประมาณ 700 ขึ้นไป

การพักผ่อน/นอนหลับที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม

การที่คนเรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่น การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีความสำคัญอย่างไร

สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

โภชนาการ/อาหาร

โภชนาการ อาหารคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเพื่อดูแลชีวิตของคนเรา เรากินเพื่ออยู่และสนุกกับการใช้ชีวิต แต่เราต้องรู้จักควบคุมการกินอาหารและจำกัดอาหารที่ทำให้สุขภาพเจ็บป่วย

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน

เก็บตกงาน”เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา”

มกราคม 2554 ช่วงเดือนนี้ก็ยังคงนับว่าเป็นเดือนใหม่ ปีใหม่ พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ใหม่ๆ เข้ามาอยู่นะครับ องค์การแชร์ ประเทศไทย จึงได้จัดงาน “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมสืบสานงานพัฒนาบ้านเฮา” ขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณภาคีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

AIDS คุณรู้หรือยัง?

องค์การ ยูเอ็นเอดส์ และองค์การอนามัยโลก ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยพบว่าประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคือ อูกานดา ยุโรปตะวันตก สหรัฐ และประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งองค์การสหประชาชาติเคยกล่าวชมเชยว่าเป็นประเทศที่ประสบความ สำเร็จในการต่อต้านการติดเชื้อเอชไอวี

สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ” แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม

แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม 1,310,690 คน!!! นั่นคือตัวเลขของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในเมืองไทยวันนี้ ทั้งชาวพม่า กัมพูชา และลาว ที่ขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมาย

เผยครีมทาช่องคลอด กันเอดส์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

หลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดตัวครีมทาช่องคลอดป้องกันเอดส์ ระหว่างการประชุมนานาชาติว่าด้วยโรคเอดส์ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จนทำให้ทั่วโลกแตกตื่นด้วยสรรพคุณสุดมหัศจรรย์ของครีมทาช่องคลอดนี้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์

เอดส์ (AIDS) หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นโรคใหม่ที่มีรายงานครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2534 และมีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2527 โรคนี้มีการระบาดในทวีปแอฟริกาก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรปและลุกลามไปทั่วโลก

ถ้าต้องไปตรวจเลือดควรจะไปตรวจที่ไหนดี ที่ให้ผลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถเก็บความลับได้

กรณีตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน คลินิค ก็เชื่อถือได้เท่า ๆ กันเพราะใช้เกณฑ์ มาตรฐานเดียวกัน ส่วนระยะเวลาที่รอผลนั้นอาจจะไม่เท่ากัน

เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

ในปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากแนวทางโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอ่อนด้อยทางด้านการดำเนินชีวิต หรือการมีทักษะชีวิตที่ดี