การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Anti-Retro-Viral Drug)

ยาต้านไวรัสเป็นยาที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด เพื่อทำให้ภูมิต้านทานสามารถควบคุมเชื้อโรคต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน เมื่อเริ่มกินยาต้านไวรัสแล้วต้องกินอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตไม่สามารถหยุดยาเองได้

admin

พฤษภาคม 3, 2012

โรคฉวยโอกาส หรือ โอไอ (OI)

โรคฉวยโอกาส จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดความอ่อนแอ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันร่างกาย เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง โอกาสที่โรคฉวยโอกาสต่าง ๆ จะแทรกซ้อน โดยส่วนใหญ่แล้วโรคฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อสามารถรักษาให้หายได้ รวมทั้งบางโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้

admin

พฤษภาคม 3, 2012

CD4 หรือ ซีดี 4 คือ

CD4 หรือ ซีดี 4 คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิดอีกทั้งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรค การตรวจ ซีดี4 คือการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติมีจำนวนซีดี 4 ประมาณ 700 ขึ้นไป

admin

พฤษภาคม 3, 2012

การพักผ่อน/นอนหลับที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม

การที่คนเรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่น การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีความสำคัญอย่างไร

admin

พฤษภาคม 3, 2012

สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

admin

พฤษภาคม 3, 2012

น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

admin

พฤษภาคม 3, 2012

โภชนาการ/อาหาร

โภชนาการ อาหารคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเพื่อดูแลชีวิตของคนเรา เรากินเพื่ออยู่และสนุกกับการใช้ชีวิต แต่เราต้องรู้จักควบคุมการกินอาหารและจำกัดอาหารที่ทำให้สุขภาพเจ็บป่วย

admin

พฤษภาคม 3, 2012

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน

admin

พฤษภาคม 2, 2012