มสป. ร่วมรณรงค์เอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในงานลอยกระทง

บรรยากาศดีๆ ริมฝั่งโขง ในงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ได้จัดเตรียมมุมสวยๆ ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายภาพ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องเอดส์

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016

วันเอดส์โลก

AIDS getting to Zero : เป็นสโลแกนหรือคำขวัญที่โครงการเอดส์ที่สหประชาชาติจะใช้รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ โดยที่ Zeroหรือศูนย์ ที่หมายถึงประกอบด้วย 3 ศูนย์ (000) ศูนย์แรกคือการที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (Zero new infection)

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016

มสป. รับคณะศึกษาดูงานจากสหภาพแรงงานทาเคดา ประเทศญี่ปุ่น

สหภาพแรงงานทาเคดา ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านเอดส์ผ่านกองทุนโลก จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูผลผลิตของการดำเนินงานที่ยังคงอยู่

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016

admin

กันยายน 4, 2015

admin

มิถุนายน 2, 2015
1 2 3 4 5 6