ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

ที่อยู่ 1

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  
โรงพยาบาลเขมราฐ  135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทร 045-950415

ที่อยู่ 2

23 เทศบาล 12 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทร 045-953649

ที่อยู่:
สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  โรงพยาบาลเขมราฐ  135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 เบอร์โทร 045-950415