ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  

โรงพยาบาลเขมราฐ  135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทร 045-950415

ที่อยู่:
สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  โรงพยาบาลเขมราฐ  135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 เบอร์โทร 045-950415

ที่อยู่:
สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) 
183 ม.3 ซ.หนองหว้า 6  ตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190  เบอร์โทร 045 953649