พนักงานบริการ

อาชีพ ไม่ใช่สาเหตุของการแพร่เชื้อ HIV
แต่การแพร่เชื้อเกิดจากการไม่ป้องกัน

สังคมทุกวันนี้ ผู้คนมีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน มากมาย หลากหลาย  ทุกอาชีพต่างก็มีจุดมุ่งหมาย คือการสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัว  เพื่อให้ตนเองอยู่ดีกินดี มากกว่าจะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ อาชีพพนักงานบริการที่ร้านคาราโอเกะ คืออาชีพหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันคนที่ประกอบอาชีพนี้มีการร่วมตัวกันเพื่อคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเอง และการเข้าถึงการบริการสุขภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมได้เห็นว่า อาชีพ ไม่ใช่ สาเหตุของการแพร่เชื้อเอดส์ การแพร่เชื้อเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ป้องกันตนเองต่างหาก

[nggallery id=3]