เด็กและครอบครัว

ครอบครัว เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตเด็กให้เติบใหญ่และมีอนาคตที่เข้มแข็ง ค่ายครอบครัวจึงส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ดูแลเด็ก

เมื่อวันที่  23 – 25 เมษายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา องค์การแชร์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์ ร่วมสานความฝันที่หาดสลึง ณ สองคอนรีสอร์ท ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความตระหนักของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ในด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นตลอดสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือตลอดจนความต่อเนื่องในการทำงานกลุ่ม ร่วมกันระหว่างเด็ก / ผู้ใหญ่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ในค่ายนี้มีกิจกรรมที่น่าสนมาก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เช่น กิจกรรมนันทนาการ จากพี่ๆองค์การแชร์ ประเทศไทย, กิจกรรมการทำขนมโดนัทจากพี่ๆ กศน.เขมราฐ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคภัยใกล้ตัวเรา, การดูแลสุขภาพเบื้องต้น, ความรู้เรื่องโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่และจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐและเจ้าหน้าที่องค์การแชร์ ประเทศไทย ซึ่งเรียกได้ว่าค่ายนี้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งความรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และความประทับใจไปพร้อมๆกัน

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐและโรงพยาบาลเขมราฐ ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และขอขอบคุณกองทุนเพื่อการกุศลของสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมค่ายครอบครัวในครั้งนี้

[nggallery id=2]