นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559

admin

พฤศจิกายน 16, 2016

admin

พฤศจิกายน 8, 2016

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

admin

มิถุนายน 26, 2016

มสป. ร่วมรณรงค์เอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในงานลอยกระทง

บรรยากาศดีๆ ริมฝั่งโขง ในงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558 ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ได้จัดเตรียมมุมสวยๆ ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายภาพ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องเอดส์

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016

วันเอดส์โลก

AIDS getting to Zero : เป็นสโลแกนหรือคำขวัญที่โครงการเอดส์ที่สหประชาชาติจะใช้รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ โดยที่ Zeroหรือศูนย์ ที่หมายถึงประกอบด้วย 3 ศูนย์ (000) ศูนย์แรกคือการที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (Zero new infection)

admin

กุมภาพันธ์ 3, 2016
1 2 3 4 5 10