สุขอนามัย/การรักษาความสะอาด/สุขาภิบาล

สุขอนามัยไม่ดี สุขาภิบาลไม่ดี และการไม่รักษาความสะอาด เป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย รวมทั้งเด็กที่ขาดสารอาหารบ่อย ๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้เรียนรู้การวิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายตัวเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

admin

พฤษภาคม 3, 2012

น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

admin

พฤษภาคม 3, 2012

โภชนาการ/อาหาร

โภชนาการ อาหารคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเพื่อดูแลชีวิตของคนเรา เรากินเพื่ออยู่และสนุกกับการใช้ชีวิต แต่เราต้องรู้จักควบคุมการกินอาหารและจำกัดอาหารที่ทำให้สุขภาพเจ็บป่วย

admin

พฤษภาคม 3, 2012

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน

admin

พฤษภาคม 2, 2012

admin

พฤษภาคม 2, 2012

admin

พฤษภาคม 2, 2012
1 6 7 8 9 10