น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

admin

พฤษภาคม 3, 2012