CD4 หรือ ซีดี 4 คือ

CD4 หรือ ซีดี 4 คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิดอีกทั้งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรค การตรวจ ซีดี4 คือการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติมีจำนวนซีดี 4 ประมาณ 700 ขึ้นไป

admin

พฤษภาคม 3, 2012

น้ำและของเหลว

ร่างกายของคนเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ำ เด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 80% เด็กทารก (อายุต่ำกว่า 1 ปี) : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70-75% ผู้ใหญ่ : ร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 60%

admin

พฤษภาคม 3, 2012

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 5 ข้อ

ในแต่ละวันที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรบ้าง ล้างหน้า แปรงฟัน อาบน้ำรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ / กาแฟ ทำความสะอาดบ้าน สวมใส่เสื้อผ้า ไปทำงาน อาบน้ำ นอน

admin

พฤษภาคม 2, 2012