CD4 หรือ ซีดี 4 คือ

CD4 หรือ ซีดี 4 คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการกำจัดและควบคุมเชื้อโรคนานาชนิดอีกทั้งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุ้มกันในร่างกายใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับเชื้อโรค การตรวจ ซีดี4 คือการตรวจเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี4 ในเลือด 1 ไมโครลิตร โดยทั่วไปคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติมีจำนวนซีดี 4 ประมาณ 700 ขึ้นไป

admin

พฤษภาคม 3, 2012