Thank you Felissimo

เด็กๆ ยิ้มอย่างมีความสุขกันถ้วนหน้า หลังจากที่ได้รับตุ๊กตาน่ารักๆ จาก Felissimo ในโครงการ ” Felissimo Happy Toys Project”  ตุ๊กตาทำมือที่ถูกส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ถึงมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  โดยมูลนิธิฯ ได้จัดส่งมอบตุ๊กตาดังกล่าวถึงมือเล็กๆ ของเด็กๆ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร เขื่องใน วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เด็กๆ แสดงความดีใจที่ได้รับตุ๊กตาดังกล่าวอย่างชัดเจน   จะว่าไปแล้วการมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองเป็นความใฝ่ฝันของเด็กหลายๆ คน อยากมีไว้เคียงข้าง นอนกอด หรือพูดคุยด้วยเมื่อไม่มีใคร เด็กหลายคนในโครงการไม่มีพ่อหรือแม่แล้ว  ดังนั้นการมีตุ๊กตาสวยๆ ดีๆ สักตัวเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา เด็กๆ กล่าวว่าจะดูแลน้องตุ๊กตาเป็นอย่างดี   นอกจากความสุขที่ตนเองได้รับตุ๊กตาแล้วเด็กๆ ยังได้เรียนรู้การแบ่งปันความสุขให้กับน้อง และเพื่อนๆ ของพวกเขา   มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และเด็กๆ ขอขอบพระคุณ Felissimo ที่ได้จัดทำโครงการดีๆ เช่นนี้

การได้รับความสุข มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆ ในวันนี้ อาจเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาได้แบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้อื่นเมื่อเขาเติบโดเป็นผู้ใหญ่ต่อไป