ติดต่อเรา

ที่อยู่ 1

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
โรงพยาบาลเขมราฐ 135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เบอร์โทร: 045-950415

ที่อยู่ 2

23 เทศบาล 12 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เบอร์โทร: 045-953649

ที่อยู่ 1

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โรงพยาบาลเขมราฐ 135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เบอร์โทร: 045-950415

ที่อยู่ 2

23 เทศบาล 12 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เบอร์โทร: 045-953649

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 1

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โรงพยาบาลเขมราฐ 135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เบอร์โทร: 045-950415

ที่อยู่ 2

23 เทศบาล 12 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เบอร์โทร: 045-953649

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.